• Home
  • Privacy Policy

Privacy policy

Do-grass.nl is de online shop voor de aankoop van kunstgras voor residentiële toepassingen van The Grass Company. The Grass Company hecht een heel groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. The Grass Company respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We verbinden er ons dan ook toe om de persoonsgegevens die ons verstrekt worden met de nodige zorg te behandelen.

Deze privacyverklaring is bestemd voor natuurlijke personen.

De informatie die u kan vinden op onze website is beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens dient te verstrekken. Mocht u ons alsnog verstrekken met bepaalde persoonsgegevens via de website dan kunnen we u al meedelen dat de mogelijkse verwerking van deze persoonsgegevens geheel in overeenstemming is met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679 van het Europees Parlementen de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens die u via deze website verstrekt, worden verwerkt door The Grass Company, Heidestraat 9, 9820 Merelbeke, België. The Grass Company verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is:
The Grass Company
[email protected]
+32 345 788 356
Heidestraat 9, 9820 Merelbeke

Verzamelde gegevens

Als u onze website bezoekt, worden er bij elk bezoek gegevens van uw computer aan ons doorgegeven.

Daartoe behoort de naam van uw internetprovider, uwbrowsertype of de resolutie van uw beeldscherm, evenals de informatie via welkepagina u onze websites bezoekt en welke pagina’s u van onze websites bekijkt.Deze gegevens zijn vaak geen persoonlijke gegevens. Bovendien geeft uw computerover het algemeen uw IP-adres aan ons door dat in enkele gevallen persoonsgericht kan zijn. Deze informatie gebruiken wij principieel niet persoonsgericht. Wij evalueren de informatie statistisch op anonieme basis omhet gebruik van onze diensten voor alle bezoekers nog aangenamer te maken.

a) Cookies

Wij willen onze diensten ook in de toekomst zo individueel mogelijk aanbieden en continu verbeteren om u interessante informatiete kunnen bieden. Om deze reden maken wij ten dele gebruik van cookies. Cookieszijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden gegenereerd en doormiddel van de toegepaste webbrowser tijdens het online bezoek op uw computerworden opgeslagen.

do-graas.nl maakt gebruik van analyse tools van de onder punt b genoemde externe tracking providers, waar met behulp van cookies een eenduidige ID van de bezoeker en een tijdstempel met begin en eindevan de actuele sessie als bestanden worden opgeslagen. Met deze opgeslagen ID van de bezoeker kan het gedrag van de gebruiker worden geregistreerd.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd, voordat er cookies worden geplaatst. Bovendien kunt u het plaatsen van cookies volledig weigeren in de instellingen van uw browser ofmobiele apparaat. Het weigeren van cookies kan technisch gezien in bepaalde gevallen tot een beperking van de functionaliteit leiden. Wij adviseren u daarom om het ontvangen van cookies op uw computer toe te staan als u de do-graas.nl website bezoekt.

Onze website maakt daarnaast ook gebruik van Google Remarketing. Deze tool plaatst cookies op uw apparaat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze advertenties houden rekening met uw vorige bezoeken aan de website. Hieronderbij punt b onder Google Analytics vindt u meer informatie over wat Google met de verzamelde informatie kan doen. Bijkomende informatie vindt u via volgende link.

De Google Remarketing tool maakt gebruik van het Display Advertising netwerk van Google. U kan deze cookies steeds uitschakelen in de instellingen van uw browser, via de volgende Google link.

b) Analyse tools

Om onze website zo goed mogelijk in te richten en te optimaliseren, worden gegevens door analyse tools anoniem geregistreerd en opgeslagen en met deze gegevens worden er gebruikersprofielen met een pseudoniem aangemaakt. Voor dit doeleinde kan er gebruik gemaakt worden van cookies die het herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder nadrukkelijke toestemming van de bezoeker aan gegevens over de drager van het pseudoniem gekoppeld. Met name IP-adressen worden direct na ingang onherkenbaar gemaakt, waardoor het niet mogelijk is om gebruikersprofielen aan IP-adressen te koppelen.

Wij gebruiken analyse tools van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc., maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.

Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

  • Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald.
  • Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps.
  • Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen.
  • Haar producten verbeteren.

Voor al deze activiteiten met uitzondering van punt 2 treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik op de do-graas.nl websitev erzamelt, dus op haar verantwoordelijkheid.

Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-onvoor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.

Met de incognitomodus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovenstersen -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert.

Met Advertentie-instellingen kunt u beherenwelke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekkenhoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

Als u in de Kunstgras e-shop een bestelling plaatst,worden de volgende gegevens van u verzameld, verwerkt en gebruikt om uw bestelling af te kunnen ronden: naam, voornaam, titel, factuur- en bezorgadres,e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

Bij extra gevoelige gegevens bieden wij u de mogelijkheid om deze gecodeerd door te geven. Zodoende zijn uw persoonlijke gegevens extragoed beschermd tegen onbevoegde toegang van derden. De codering geschiedt volgens de nieuwste technische veiligheidsstandaard, een zogenaamde SSL 256-bitcodering (SSL = Secure Sockets Layer).

c) Betalingsplatform

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Ogone. Ogone verwerkt u naam, adres en woonplaats alsook uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Ogone behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Ogone deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uwpersoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Ogone waarvoor zij derden inschakelen. Ogone bewaart uw gegevens niet langer dan opgrond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

d) Account

U bent verantwoordelijk voor alle acties die met uw emailadres/ account/ wachtwoord zijn gebeurd. Daarom raden we niet aan dat u deze gegevens aan derden bekend maakt. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, kan dit grote gevolgen hebben, u verliest alle controle over uw persoonlijke informatie/ gegevens en kan onderworpen worden aan juridische, bindende acties in uw naam.

Daarom, als uw wachtwoord niet meer klopt, omwelke reden dan ook, moet u onmiddellijk vragen om het te laten veranderen met behulp van 'Wachtwoord vergeten?', te vinden op de login pagina. Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Op uw schriftelijk verzoek, zullen wij uw account en al uw persoonlijke gegevens uit onze actieve database verwijderen. Mail ons met hetzelfde e-mailadres dat u gebruikt bij do-graas.nl om dit verzoek in te willigen. De informatie zal zo spoedig mogelijk gedeactiveerd worden. We kunnen in sommige omstandigheden in onze bestanden gegevens bewaren die u hebt gevraagd te verwijderen, zoals voor het oplossen van problemen handhavend onze gebruikersovereenkomst. Verder wordt dergelijke, voorafgaande informatie nooit volledig verwijderd uit onze database omwille van technische en juridische beperkingen, met inbegrip van opgeslagen 'back-up' systemen. Daarom moet u niet verwachten dat al uw persoonlijke informatie volledig wordt verwijderd uit onze database in reactie op uw verzoek.

e) Reviews

Wij verzamelen tot slot reviews via het platform WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. WebwinkelKeur gebruikt de verzamelde gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten, zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

The Grass Company geeft uw gegevens enkel door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoeringvan eventueel bovenstaande doeleinden. The Grass Company maakt gebruik van de diensten van derde personen voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en het verzorgen van de IT-infrastructuur. De persoonsgegevens zullen in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 16jaar) kunnen enkel verwerkt worden mits expliciete toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke. U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan dehuidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, Afdeling Gent, België bevoegd.